Główny Urząd Statystyczny opublikował we wtorek „Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe)". To jest aneks do publikacji „Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (styczeń 2021)”. Badanie było przeprowadzone od 1 do 10 stycznia br. Okazuje się, że praca zdalna i zbliżone formy pracy są nadal najczęściej wskazywane przez przedsiębiorstwa z sektora usługowego, co wynika ze specyfiki tego sektora.

Czytaj również: GUS: W 2020 r. dwukrotnie więcej zwolnień grupowych, ale wyższe wynagrodzenia>>

Praca zdalna

Jak podaje GUS, wśród przedsiębiorstw sektora usługowego wystąpił istotny wzrost odsetka pracowników wykonujących pracę zdalną (o 6,1 pkt. proc.), w tym szczególnie wśród podmiotów zatrudniających od 10 do 49 osób (o 11,8 pkt. proc.). Spadek zainteresowania tą formą pracy miał miejsce głównie w przypadku jednostek z sekcji zakwaterowanie i gastronomia (o 6,6 pkt. proc.) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 6,5 pkt. proc.).

Co ciekawe, z danych GUS wynika, że w kwietniu 2020 r. największy procent pracowników wykonywał pracę zdalnie i w zbliżonych formach pracy w przetwórstwie przemysłowym (16 proc.), w budownictwie (14,9 proc.), w handlu hurtowym (35,5 proc.), a w transporcie i gospodarce magazynowej (24,5 proc.). W informacji i komunikacji w taki sposób pracowało 76,3 proc. (w maju – aż 79,7 proc.), a w finansach i ubezpieczeniach – aż 66,9 proc.  

Co ciekawe, najwyższy odsetek osób pracujących zdalnie i w zbliżonych formach pracy w zakwaterowaniu i gastronomii przypadł na listopad i grudzień 2020 r., kiedy to w taki sposób pracowało odpowiednio 13,6 proc. i 12,9 proc. pracowników.

Także w kwietniu 2020 r., czyli na początku pandemii, przypadł największy odsetek pracowników, którzy byli nieobecni w pracy na skutek nieplanowanych nieobecności z tytułu urlopów, opieki nad dziećmi, członkami rodziny itp. W przetwórstwie przemysłowym było to 13 proc. pracowników (w styczniu 2021 r. – 4,4 proc.), w budownictwie – 13,8 proc. (w styczniu 2021 r. – 6,7 proc.), w handlu hurtowym – 14,4 proc. (w styczniu 2021 r. – 6,1 proc.), w handlu detalicznym – 16,2 proc. (w styczniu 2021 r. – 5,4 proc.), w transporcie i gospodarce magazynowej – 17,8 proc. (w styczniu 2021 r. – 4,8 proc.). A ponadto w zakwaterowaniu i gastronomii – 23,1 proc. (w styczniu 2021 r. – 18,5 proc.), w informacji i komunikacji – 8,3 proc. (w styczniu 2021 r. – 8,1 proc.), a w finansach i ubezpieczeniach – 8,4 proc. (w styczniu 2021 r. – 4,3  proc.).

 


Poziom zatrudnienia

Generalnie, jak twierdzi GUS, pogorszyły się oceny zmiany poziomu zatrudnienia, w relacji do poprzedniego miesiąca. W porównaniu z miesiącem wcześniejszym, na nieznaczne pogorszenie wskazują podmioty najmniejsze w handlu hurtowym (o 2,0 pkt. proc.) i detalicznym (o 1,8 pkt. proc.) oraz sektorze budowlanym (o 1,0 pkt. proc.). Najwyraźniejsza poprawa wystąpiła w przypadku sekcji zakwaterowanie i gastronomia (o 2,7 pkt. proc.). Jednak, przy poprawie wskazań, planowany spadek zatrudnienia jest w tym przypadku stosunkowo wysoki i wynosi -9,4 proc.