Podczas spotkania była okazja, aby zobaczyć, czym różnią się wyodrębnione przez socjologów pokolenia, które spotykają się obecnie w miejscu pracy, a także wysłuchać prezentacji psychologa społecznego prof. Janusza Czapińskiego pt. „Młodzi Polacy na progu dorosłości – czy dadzą sobie radę?”. Pierwszym wrażeniem, po zorganizowanej 29 marca b.r. w Warszawie przez firmę doradczo-szkoleniową GM Solutions konferencji „Generacja Y – szansa czy konflikt” było uświadomienie sobie, że charakterystyka Pokolenia Y w Polsce praktycznie nie odbiega od opisu jego zachodnioeuropejskich i amerykańskich rówieśników. Jednocześnie poruszającym było wystąpienie prof. Czapińskiego, który uzmysłowił uczestnikom, że trwałym generatorem miejsc pracy są innowacje i wbrew różnym prognozom demograficznym, w Polsce możemy mieć do czynienia z kurczeniem się rynku pracy i odpływem kapitału zagranicznego z naszego rynku. Natomiast uruchomienie innowacyjnej gospodarki mocno koreluje z poziomem zaufania i współpracy kapitału społecznego w danym kraju. W Polsce te parametry nie wypadają najlepiej, dlatego warto byłoby ukierunkować nasz system kształcenia na te elementy – i to już na poziomie szkoły podstawowej.
Uczestnicy konferencji mieli okazję dowiedzieć się, jakie samopoczucie mają polscy przedstawiciele Pokolenia Y, jakie stawiają sobie cele i jak bardzo angażują się w ich realizację. To ogólne tło jest bardzo dobrym odnośnikiem do życia firmy i stanowi pewną podpowiedź na co postawić w motywacji przedstawicieli tego pokolenia. W obliczu zachodzących zmian i pojawiających się wyzwań może warto położyć nacisk na edukację kadry menedżerskiej i zwiększenie jej umiejętności w sferze zarządzania różnorodnością i zarządzania pokoleniami.


Silną stroną konferencji było zderzenie teorii z praktyką i przedstawienie przez przedstawicieli GM Solutions rekomendacji dla pracodawców w obszarze rekrutacji i zarządzania pracownikami z Pokolenia Y, m.in. wprowadzenia większego balansu w procesie rekrutacji i traktowania kandydatów do pracy jako partnerów, skrócenie procesu rekrutacji, zwiększenie bezpośrednich kontaktów pracowników pokolenia Milenium z przełożonymi w miejscu pracy. Cennym było podzielenie się przez zaproszoną panelistkę, p. Magdę Dybską-Tabor, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Danone Sp. z o.o. jej doświadczeniami związanymi z zarządzaniem różnymi pokoleniami. W Danone większą uwagę na pracowników z młodego pokolenia zwrócono 2 lata temu. Wyniki badania zaangażowania pokazały, że pomiędzy pracownikami z różnych pokoleń faktycznie występują różnice. To co stanowi w firmie wyzwanie w obszarze zarządzania przedstawicielami tego pokolenia, to prezentowany przez nich brak uznania dla autorytetów ich poprzedników oraz oczekiwania związane z oferowaniem przez pracodawcę bardziej elastycznych norm pracy. Swoimi doświadczeniami w tym obszarze dzielili się również uczestnicy, a dyskusja była na tyle ciekawa, że przekroczony został czas przewidziany na tą część konferencji.