Ok. 80 proc. wszystkich świątecznych imprez firmowych organizowanych jest w grudniu. Kilkanaście procent imprez przypada na koniec listopada, a kilka procent na początek stycznia. Z analiz danych serwisu Briefly wynika, że najpopularniejszy termin w 2019 r. to piątek 13 grudnia - ten dzień preferowała co czwarta firma. Na kolejnych miejscach znalazły się piątki 20 i 6 grudnia oraz czwartki 19 i 12 grudnia.

Zdecydowanie największe budżety na imprezy świąteczne mają - co raczej nie dziwi, biorąc pod uwagę liczbę działających przedsiębiorstw i ich wielkość - firmy z Warszawy. Przeciętna impreza świąteczna kosztuje w stolicy 11 589 zł, a uczestniczy w niej 57 osób. Także w Warszawie organizowane są największe imprezy firmowe, w których bierze udział nawet 350 osób, a których budżety są sześciocyfrowe.

Czytaj w LEX: Świadczenia świąteczne z ZFŚS – oskładkowanie i opodatkowanie >

Natomiast w typowej wigilii firmowej w Polsce bierze udział 51 pracowników, a jej koszt na osobę wynosi 157 zł. Gdyby z analizy wyłączyć dane dla całego województwa mazowieckiego - wówczas średnia cena dla Polski spada do 148 zł za osobę. Ceny wigilii firmowych w skali całej Polski podbijają także inne duże miasta. Średnio za wigilię firmową we Wrocławiu firmy płacą 164 zł od osoby, w Katowicach - 159 zł, a w Katowicach - 157 zł, w Łodzi - 148 zł, a w Trójmieście - 140 zł. Najniższy budżet na ten cel przeznaczą firmy z woj. lubelskiego. Płacą średnio 109 zł od osoby.

Koszt wigilii firmowej zależy nie tylko od miasta i regionu, ale także od wielkości firmy. Imprezy świąteczne do 20 osób kosztują średnio 151 zł od osoby, imprezy na 21-50 pracowników - 155 zł od osoby, a wigilie powyżej 50 osób - 185 zł od osoby.
Większe imprezy organizowane są zazwyczaj w klubach i hotelowych salach bankietowych, które są rezerwowane na wyłączność. Mniejsze wigilie firmowe najczęściej odbywają się w restauracjach, przy czym nawet małe firmy preferują wynajęcie sali na wyłączność.

Czytaj w LEX: Świąteczne wydatki spółek a koszty uzyskania przychodu >

Wigilie firmowe to nie tylko jedzenie i picie. Dwie trzecie firm korzystających z Briefly organizuje świąteczne imprezy połączone z dyskoteką dla pracowników. Taneczne wigilie firmowe dotyczą raczej większych firm (średnia liczba gości na tego typu imprezach to 90 osób). Dla porównania, w wigiliach firmowych bez tańców uczestniczy średnio 50 osób.

Czytaj też: Prezenty dla pracowników i emerytów czasem bez podatku >