Konieczność rozliczenia się z pracownikami z dni wolnych przypadających w sobotę wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11*), który uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy nakazujące tego nie robić. Działały one na mocy zmian wprowadzonych w 2011 roku, kiedy jako dzień wolny wprowadzono święto Trzech Króli.

Art. 130 § 2 Kodeksu pracy stanowi, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Z konstrukcji instytucji okresu rozliczeniowego wynika, że służy ona rozliczaniu czasu pracy w ramach tego okresu. „Oddawanie” dnia wolnego w innym okresie rozliczeniowym nie jest możliwe, gdyż pracodawca rozlicza pracownikowi czas pracy, w tym godziny nadliczbowe, w ramach jednego okresu rozliczeniowego, w którym godziny nadliczbowe wystąpi – tłumaczy dr Magdalena Rycak autorka rozdziału "Czas pracy", zawartego w Meritum Prawo Pracy 2018. 

Ważne!

Dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę dla pracowników zatrudnionych przez przeciętnie 5 dni w tygodniu pracodawca powinien wyznaczyć w przyjętym u siebie okresie rozliczeniowym. Udzielenie dnia wolnego z tego tytułu może zatem nastąpić zarówno przed dniem świątecznym obniżającym wymiar czasu pracy, jak też po takim dniu. Jeśli zatem u pracodawcy obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy liczony od stycznia, to udzielenie dnia wolnego za 6 stycznia będzie możliwe zarówno na początku stycznia, jak i później, po święcie.

Szczegółowe zasady rozliczania czasu pracy znajdziesz w najnowszym Meritum Prawo Pracy 2018 >>>

Warto wspomnieć, że system czasu pracy, w jakim są zatrudnieniu pracownicy w żaden sposób nie wpływa na powyższe zasady. Reguła jest jasna - święto obniża wymiar czasu pracy, jeżeli pracownik wykonuje pracę przeciętnie pięć dni w tygodniu.

Pracodawco pamiętaj!

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę pracodawca wyznacza samodzielnie. Wobec tego szef nie ma obowiązku uwzględniać prośby pracownika, jeżeli ten wnioskuje o inny dzień niż wyznaczony odgórnie.

Czytaj również: Czy pracownik chory w święto wypadające w sobotę też dostanie dodatkowe wolne? >>

Jak ewidencjonować dzień wolny?

Jak tłumaczy dr Magdalena Rycak w Meritum Prawo Pracy 2018, na pracodawcy spoczywa także obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą - art. 149 § 1 k.p. Karta ewidencji czasu pracy powinna być prowadzona odrębnie dla każdego pracownika.

W ewidencji czasu pracy można zaznaczyć w sposób przyjęty przez pracodawcę, że dany dzień jest dniem wolnym udzielonym w zamian za święto przypadające w sobotę (np. skrótem WŚ) – dodaje dr Rycak.

Chcesz sięgnąć do kompleksowego omówienia przepisów prawa pracy?

Zastanawiasz się jak nowe regulacje wpływają na sytuację pracodawcy i pracownika?

 

Sięgnij po Meritum Prawo Pracy 2018 >>

Z nowego 15. wydania poradnika Meritum Prawo Pracy Czytelnicy dowiedzą się m.in.:
-    Jak w prawidłowy sposób wypełniać obowiązki związane ze stosunkiem pracy?
-    Jakie obliczenia należy wykonać, aby ustalić, że minimalna stawka godzinowa z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia została zagwarantowana w wysokości obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.?
-    Jakie nowe informacje zamieszcza się w treści świadectwa pracy?
-    Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w oparciu o współczynnik ekwiwalentowy obowiązujący w 2018 r.?
-    Czy w przypadku kontynuacji zatrudnienia pracodawca powinien wydać świadectwo pracy nawet gdy nie zawnioskuje o to pracownik?
-    Ile wynosi termin na wydanie nowego świadectwa pracy lub jego uzupełnienie w związku z koniecznością sprostowania dokumentu

UWAGA!
Meritum Prawo Pracy 2018 nie traci aktualności!
Nowoczesna formuła książki umożliwia jej bieżącą kwartalną aktualizację w formie elektronicznej przez cały rok.

----------------------------------------------------------------------------
* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.