Lidia Krawczyk z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych powiedziała PAP, że od 2008 r. utworzono 2641 miejsc pracy w ramach unijnych funduszy na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Natomiast w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) zbieranie aplikacji rozpoczęto 30 czerwca 2008 r., a podpisywanie umów od 2009 r. "Od tego czasu przewidujemy, że powstało 2147 etatów, a przedsiębiorcy zaplanowali stworzenie kolejnych 3918 etatów" - powiedziała Krawczyk.

Do tych miejsc pracy swój wkład ma też Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Jak powiedziała PAP rzeczniczka WUP Wiesława Lipińska do końca 2013 r. urząd rozdysponuje na Mazowszu 24 mln zł. "Dzięki temu szansę na własny biznes ma 411 osób" - podkreśliła.

 

Dodała, że pierwsze takie projekty finansowane z unijnej pomocy, z Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" PO KL, WUP prowadzi od 2009 r. "Do końca ubiegłego roku powstały już 1104 firmy i wydano na to dotychczas 60 mln zł" - powiedziała.

 

"Cześć z tych firm rozwinęła swoją działalność, część się zamyka. Aktualnie będziemy to monitorowali, ale ze wstępnych informacji powiatowych urzędów pracy wynika, że wskaźniki nie są najgorsze" - oceniła.

 

Osoby, które zgłoszą się do WUP i pozytywnie przejdą weryfikację mogą liczyć na 40 tys. zł bezzwrotnej dotacji na rozkręcenie własnej działalności. Ponadto mogą otrzymywać wsparcie pomostowe przez pół roku wynoszące 1,2 tys. zł miesięcznie. Jednym z warunków jest prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej 12 miesięcy po zarejestrowaniu firmy.

Stanisław Krakowski z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego podliczył, ile łącznie powstało na Mazowszu etatów dzięki unijnej kasie. "Według stanu na 22 listopada 2012 roku, zgodnie z danymi z umów o dofinansowanie projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego, utworzonych zostanie łącznie ponad 25,6 tys. miejsc pracy (od 2008 r. - PAP). Z tego ok. 14,9 tys. powstało w nowych firmach, utworzonych przez osoby bezrobotne dzięki wsparciu funduszy z programu Kapitał Ludzki" - powiedział.

Dodał, że w województwie mazowieckim z funduszy PO KL udzielono ponad 14,8 tys. dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. "Jak pokazują wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, 7-10 proc. nowych firm w pół roku po zakończeniu udziału w projekcie zatrudnia stałych pracowników - od dwóch do dziewięciu łącznie z właścicielem" - podkreślił Krakowski.

Z kolei Departament Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformował PAP, że w województwie mazowieckim w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW 2007-2013 powstało ok. 250 miejsc pracy. "Najwięcej miejsc pracy utworzono w ramach: przygotowania terenu pod budowę, działalności usługowej wspomagająca produkcję roślinną, pozostałych specjalistycznych robót budowlanych (gdzie indziej niesklasyfikowane), restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych, wydobywania żwiru i piasku oraz wydobywania gliny i kaolinu" - poinformował ARiMR.

Ponadto w ramach zawartych dotychczas umów w działaniu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach województwa mazowieckiego planowane jest utworzenie jeszcze ok. 1980 miejsc pracy.

(PAP)

rbk/ ako/