Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzono w marcu ubiegłego roku na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Potem możliwość korzystania z tego świadczenia była przedłużana. Na mocy dotychczasowych przepisów prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje do 6 czerwca br.

Czytaj: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony. Tym razem do 6 czerwca>>

Jak przekazała minister rodziny, Rada Ministrów wydała rozporządzenie, na mocy którego prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostaje wydłużone do 25 czerwca br. Dwa rozporządzenia w tej sprawie (dotyczące korzystających z ZUS i KRUS) zostało w środę wieczorem opublikowane w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 7 czerwca 2021 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 >>
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 >>

Świadczenie będzie przysługiwało, tak jak do tej pory, w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania z powodu COVID-19 placówek zapewniających opiekę – czyli w przypadku, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi lub dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami.

 

W jakich sytuacjach będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania otwartych placówek zapewniających opiekę. Z dodatkowego zasiłku skorzystamy również w sytuacji, gdy żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówka pobytu dziennego oraz inna placówka lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów nie może zapewnić opieki dzieciom z powodu zamknięcia lub czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z pandemią koronawirusa. – Kwestia opieki nad dzieckiem lub dorosłą osobą z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważna dla rodziców i opiekunów, jesteśmy tego świadomi, stąd decyzja o kolejnym wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w sytuacji, gdy placówka tej opieki nie zapewnia – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługuje:

  • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
    • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
    • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
    • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.