W wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu pojawiła się zapowiedź przygotowania przez Radę Ministrów nowego rozporządzenia w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Projekt przygotowuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a dokładnie odpowiedzialny jest za niego wiceminister Stanisław Szwed.

- W projekcie rozporządzenia proponuje się przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 25 dni, od 30 listopada do 24 grudnia br.  Dodatkowy okres zasiłku będzie przysługiwał także osobom uprawnionym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki. Nie ma innej możliwości osiągnięcia celu projektu za pomocą innych środków – wyjaśniają potrzebę opracowania nowego rozporządzenia jego projektodawcy.    

Rozporządzenie w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rolników przygotuje natomiast Grzegorz Puda, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Świadczenie wprowadziła ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jej art. 4 ust. 3 przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1-1d ustawy, w drodze rozporządzenia wydawanego przez Radę Ministrów.

Czytaj również: Wpadka legislacyjna - jedna nowelizacja daje zasiłek opiekuńczy, druga zabiera>>

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek.