W środę rano Adam Niedzielski, minister zdrowia, poinformował, że od 19 kwietnia ponownie otwarte będą żłobki i przedszkola. Tymczasem ostatnie rozporządzenie Rady Ministrów przewiduje, że z dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzice mogą korzystać do 25 kwietnia. W związku z tym Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało, że w przypadku wniosków o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego złożonych przez rodziców za okres do 25 kwietnia, wypłata świadczeń przysługiwać będzie jedynie do 18 kwietnia 2021 r. bez konieczności składania nowych wniosków lub korygowania wniosków już złożonych.

Czytaj więcej:  Od poniedziałku przedszkola znów otwarte, szkoły wciąż zdalnie>>
 

MRiPS zaznacza jednak, że zasiłek nadal będzie przysługiwał w przypadkach, gdy nastąpi nieprzewidziane zamknięcie danej placówki lub ograniczone funkcjonowanie w związku z COVID-19. W takiej sytuacji, w celu wypłaty zasiłku za okres po 18 kwietnia 2021 r. (tj. od 19 kwietnia) rodzice będą zobowiązani do złożenia nowego wniosku o wypłatę zasiłku – za okres, w jakim placówka jest zamknięta.

- Podkreślenia jednak wymaga, że obecnie - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego -  zasiłek ten przysługuje do dnia 25 kwietnia 2021 r. Przepisy umożliwiają jednak jego wydłużenie na kolejne okresy – przypomina MRiPS.