Czy pracownik korzystający ze zwykłej windy kabinowej, przewożący paletoładunek za pomocą wózka musi posiadać dodatkowe uprawnienia do jej obsługi?
Pracownik w zakładzie pracy korzystający ze zwykłej windy kabinowej, przewożący nią paletoładunek za pomocą wózka widłowego, nie musi posiadać dodatkowych uprawnień do jej obsługi. Zgodnie z przepisami nie jest wymagane posiadanie kwalifikacji przy obsłudze dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) - dalej r.s.k.u.t. określa m.in. rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Wykaz tych urządzeń technicznych został zawarty w załączniku nr 2 do r.s.k.u.t.

Do urządzeń technicznych, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji można zaliczyć:
1) suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów,
2) układnice przeznaczone do składowania ładunków w magazynach,
3) układnice przeznaczone do układania torów,
4) dźwigi, z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych,
5) wyciągi towarowe,
6) podesty ruchome, z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych,
7) dźwignice linotorowe,
8) urządzenia do manipulacji kontenerami,
9) osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,
10) pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,
11) zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 - w zakresie napełniania,
12) urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

Jak wynika z punktu 4 wykazu urządzeń technicznych, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji, pracownik w zakładzie pracy korzystający ze zwykłej windy kabinowej i przewożący w niej ładunek za pomocą wózka widłowego nie musi posiadać dodatkowych uprawnień do obsługi tej windy.

Krzysztof Zamajtys