Odpowiedź

Operator wózków elektrycznych podnośnikowych z podestem, przewożąc towar po halach produkcyjnych powinien poruszać się z widłami do przodu, czyli jechać do przodu. Takie są zasady poruszania się wózkami widłowymi, które powinny być opisane w dokumentacji techniczno-ruchowej wózka. Jazda z widłami do tyłu może wystąpić tylko w sytuacji, gdy przewożony towar zasłania widoczność operatorowi wózka.

Uzasadnienie

Kierowca w czasie jazdy wózkiem widłowym powinien:

1. Monitorować prawidłowość działania zespołów i mechanizmów wózka jezdniowego, tj. kontrolować:

- pracę silnika,

- stopień wyładowania akumulatora,

- prawidłowość działania układu kierowniczego i hamulcowego,

- prawidłowość działania układu hydraulicznego (mechanizm podnoszenia, wychyłu i osprzęt dodatkowy, działanie sprzęgła i skrzyni biegów),

- oświetlenie i lampki sygnalizacyjne.

2. Usytuować się na miejscu kierowcy w taki sposób, aby widział trasę przejazdu, a jeżeli wysokość ładunku ogranicza widoczność, wówczas powinien jechać tyłem.

3. Przestrzegać obowiązujących przepisów i zasad ruchu drogowego.

4. Zachować bezpieczną odległość od innych wózków widłowych jezdniowych oraz przemieszczających się osób.

5. Prowadzić wózek jezdniowy z prędkością dostosowaną do warunków występujących w miejscu pracy.

6. Transportować ładunki o masie nie przekraczającej udźwigu nominalnego wózka.

7. Podczas jazdy trzymać nogi na podeście oraz nie wystawiać kończyn poza obrys wózka.

8. Składować ładunki wyłącznie z zasadami bezpiecznego składowania.

9. W czasie podnoszenia i opuszczania ładunku zwracać uwagę czy w zasięgu pracy wózka nie znajdują się ludzie.

10. Manewry ruszania, hamowania, podnoszenia oraz opuszczania ładunku wykonywać płynnie oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

11. W czasie jazdy jeździć z widłami podniesionymi na wysokość ok. 300 mm ponad powierzchnię oraz masztem pochylonym maksymalnie na wózek.

12. Przy zjeździe z rampy lub innej pochyłości należy zawsze jechać tyłem.

13. Dokonywać zmiany kierunku jazdy tylko po całkowitym zatrzymaniu się wózka.

14. Należy zawsze uwzględniać przy pracy na zewnątrz warunki atmosferyczne jak wiatr, widoczność, wyładowania atmosferyczne, deszcz.

15. Zachować bezpieczne odległości od sieci energetycznych.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 1 września 2015 r.