Ciężar o masie 55 kg mogą podnieść co najmniej dwie osoby na dystansie 25 m

Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg powinno odbywać się zespołowo.

Ciężar przedmiotów, które mogą być przenoszone przez jedną osobę, jest ściśle ograniczony. Stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.) - dalej r.r.p.t. masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych samodzielnie przez pracownika nie może przekraczać:• 30 kg przy pracy stałej;• 50 kg przy pracy dorywczej.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie bhp.ABC.com.pl >>>

Już za tydzień kolejny artykuł na ten temat: Ocena ryzyka zawodowego przy ręcznych pracach transportowych

Data publikacji: 2 września 2014 r.