Zespoły ekspertów przeanalizowały akcję ratowniczą w Zofiówce i wskazały rozwiązania, które dodatkowo poprawią bezpieczeństwo pracowników i usprawnią ewentualne akcje ratownicze.

- Najważniejsze jest bezpieczeństwo górników, to priorytet! W tej dziedzinie nie było, nie ma i nie będzie oszczędności w JSW. Chcemy w jak najszybszym czasie wdrożyć nowoczesne narzędzia, procedury i systemy rekomendowane przez ekspertów, które w bardziej efektywny sposób pozwolą ujarzmiać siły natury - powiedział Daniel Ozon, prezes JSW.

Rozwiązania unikatowe w skali świata

Pierwszy z powołanych zespołów zajmował się rozwiązaniami, które mają usprawnić akcje ratownicze w JSW.

Zdecydowano m.in. o utworzeniu Centralnego Magazynu Ratowniczego JSW, który zlokalizowany jest na terenie KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka. Przygotowano również listę sprzętu i materiałów, w które magazyn ma zostać doposażony.

Ponadto zespół przygotował rekomendacje dotyczące nowych rozwiązań, które mają poprawić funkcjonowanie Kopalnianych Stacji Ratownictwa Górniczego. Ratownicy mają pracować w systemie czterozmianowym. Mają zostać wyposażeni m.in. w nowoczesny sprzęt termowizyjny lub inny do prześwietlania wyrobisk. Dodatkowo dyspozytorzy ruchu mają zostać doposażeni w system umożliwiający symulację zmian w wentylacji kopalni. Narzędzie to umożliwia prowadzenie akcji ratowniczej w pierwszym jej etapie.

Po doświadczeniach podczas akcji ratunkowej w Zofiówce podjęto również decyzję o rozpoczęciu testów nowych aparatów ratowniczych i wybraniu tych najlepszych dla ratowników JSW. - Niektóre z naszych rekomendacji już są realizowane. Wszystkie zalecane zmiany chcemy wprowadzić w życie do końca roku. W znaczny sposób poprawią one prowadzenie akcji ratowniczych w naszych kopalniach - powiedział Tomasz Śledź, zastępca prezesa JSW ds. technicznych.

Nowy system łączności i monitoring

Drugi z zespołów, powołanych przez zarząd JSW, zajmował się wypracowaniem wytycznych i rekomendacji dotyczących poprawy standardów łączności, identyfikacji oraz monitoringu pracowników przebywających pod ziemią w kopalniach JSW. Członkowie zespołu przeprowadzili inwentaryzację i sprawdzili skuteczność stosowanych do tej pory w kopalniach JSW środków łączności oraz monitoringu pracowników.

Po przeanalizowaniu dostępnych rozwiązań i technologii dostępnych na rynku oraz w odniesieniu do przebiegu akcji poszukiwawczej w Zofiówce, zespół zarekomendował zarządowi firmy wprowadzenie jednolitego systemu łączności, identyfikacji i lokalizacji pracowników we wszystkich kopalniach JSW. Nowy system ma być testowany w kopalniach JSW do końca 2018 roku. Lokalizacja pracowników ma odbywać się w czasie rzeczywistym, z możliwością dokładnego śledzenia rozmieszczenia pracowników w rejonach zagrożonych. System monitoringu i lokalizacji będzie pracował w oparciu o infrastrukturę sieci światłowodowej.

 


Zespół rekomenduje również budowę osobnego systemu łączności bezprzewodowej w oparciu o technologię kabla cieknącego (promieniującego). W trakcie prac zespołu zostały przeprowadzone również testy systemu wykorzystującego technologię Bluetooth Mesh, co daje nadzieję na możliwość wykorzystania rozwiązań w tej technologii w przyszłości.

- Wydobycie węgla i bezpieczeństwo pracowników to fundamenty, na których stoi nasza spółka. Nowoczesne systemy zapewnią zwiększenie bezpieczeństwa pracy pod ziemią poprzez monitorowanie lokalnego środowiska pracy poszczególnych osób oraz monitorowanie miejsca pobytu w strefach ograniczonego dostępu. Wykorzystanie ww. technologii nie tylko zapewni bezpieczeństwo, ale jest też kolejnym krokiem do unowocześniana naszych kopalń w celu efektywniejszego wydobycia węgla - powiedział Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. strategii i rozwoju.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX BHP:

Czy praca w górnictwie przy wykonywaniu prac pod ziemią jest pracą w warunkach szczególnych? >

Czy praca w warunkach szkodliwych powoduje podwyższenie wysokości emerytury? >

Praca w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze >

Czy górnik, który ukończył 50 lat i legitymuje się 21 letnim stażem pracy pod ziemią będzie miał możliwość nabycia prawa do emerytury? >