Wspólny program certyfikacji stworzony przez Konfederację Lewiatan i OPZZ  ma przede wszystkich promować wysokie standardy usług pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej. Wyróżnione agencje wykazują ponadprzeciętną troskę o jakość świadczonych usług, promują stabilne formy zatrudnienia, podejmują działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwiększeniu zadowolenia pracowników.

- Wspólnie z pracodawcami promujemy dobre praktyki, wskazujemy najlepsze agencje zatrudnienia, które stosują wysokie standardy przy zatrudnianiu pracowników. Przyznając certyfikaty najlepszym chcemy podpowiadać, zwłaszcza pracownikom, gdzie szukać pracy – mówi Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ.

Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan podkreśla, że agencje zatrudnienia są bardzo potrzebne gospodarce. - Nam jako pracodawcom zależy, aby rynek pracy tymczasowej charakteryzował się wysokimi standardami. Dlatego będziemy pokazywali najsolidniejsze z nich – zaznacza Witucki.

 


Kryteria oceny

Przy wyborze najlepszych agencji zatrudnienia brano pod uwagę kwestie dotyczące m.in.: bezpieczeństwa i higieny pracy, promowania umów o pracę, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, wysiłki mające na celu zapobieganie konfliktom,  stwarzanie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego czy przedsięwzięcia na rzecz zwiększania zadowolenia pracowników z podejmowanej pracy.

Certyfikacji dokonał zespół złożony z przedstawicieli Konfederacji Lewiatan i OPZZ w składzie: dr Grzegorz Baczewski, Monika Fedorczuk – przewodnicząca Kapituły, Mirosław Grzybek, mec. Robert Lisicki, Norbert Kusiak i Piotr Ostrowski.

Konfederacja Lewiatan i OPZZ rekomendują wyróżnione agencje zatrudnienia do współpracy zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Certyfikat jest przyznawany na dwa lata.

 


Liczą się wysokie standardy zatrudnienia

Program certyfikacji agencji zatrudnienia jest pierwszą inicjatywą podjętą wspólnie przez związek zawodowy i organizację pracodawców. Jego celem jest weryfikacja jakości usług świadczonych przez agencje zatrudnienia, promowanie agencji zatrudnienia dbających o wysokie standardy zatrudnienia, poprawa wizerunku agencji zatrudnienia i promocja dobrych praktyk w zakresie zatrudniania pracowników przez agencje zatrudnienia.

Agencje zatrudnienia są ważnym i niezbędnym elementem rynku pracy. Świadczą wyspecjalizowane usługi w zakresie pośrednictwa pracy zarówno dla poszukujących zatrudnienia, jak i dla pracodawców. Uzupełniają działania publicznych służb zatrudnienia, podejmują inicjatywy w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników, zapewniają cudzoziemcom możliwość podejmowania legalnej pracy, realizują programy outplacementowe.