Sejm rozpoczął pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zakłada on wprowadzenie comiesięcznego dodatku w wysokości 500 zł dla dorosłych osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji.


Wsparcie otrzyma około 500 tys. osób

Zgodnie z projektem, o dodatek 500 zł będą mogły wnioskować jedynie osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, lub które otrzymują świadczenia w kwocie niższej, niż najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca renta ta wynosi 1100 zł brutto.

 


Szefowa resortu rodziny i pracy Bożena Borys-Szopa zwróciła uwagę, że nowe świadczenie ma zapewnić osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji dodatkowe środki, służące zaspokajaniu ich życiowych potrzeb. - Nie chcemy dzielić osób niepełnosprawnych, ponieważ jest to grupa bardzo różnorodna, dla każdej z nich proponujemy zróżnicowane formy wsparcia. Świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie będzie jednorazową pomocą. To rozwiązanie ma charakter systemowy – zapewniała. Zwróciła uwagę, że świadczenie obejmie ok. pół miliona osób.

Michałkiewicz mówił, że o świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wskazał, że chodzi tu o orzeczenia o: całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

 

 

Zaznaczył, że do dodatku 500 zł nie będzie włączany zasiłek pielęgnacyjny oraz inne dodatki wypłacane wraz z tymi świadczeniami. Poinformował, że aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Podkreślił, że będzie można wystąpić w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku o orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Świadczenie będzie przysługiwało z wyrównaniem od momentu złożenia wniosku.

Czytaj też: Niepełnosprawni dostaną 500 plus