Rząd zaproponował, aby od 1 października 2018 r. podwyższone zostały kryteria dochodowe w pomocy społecznej:
•    dla osoby samotnie gospodarującej do 701 zł (obecnie jest to 634 zł, co oznacza wzrost o 67 zł, czyli o ok. 11 proc.);
•    dla osoby w rodzinie do 528 zł (obecnie jest to 514 zł, co oznacza wzrost o 14 zł, czyli o ok. 3 proc.).

Podwyższając kryteria dochodowe rząd wziął pod uwagę wyniki badań progu interwencji socjalnej dokonanych w 2018 r. przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych - podano.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, weryfikacja kryteriów dochodowych jest dokonywana co 3 lata – ostatnia miała miejsce w 2015 r., dlatego kolejna  przypada na 2018 r.

 [-OFERTA_HTML-]