Czynsze w mieszkaniach, budowanych w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN), będą ustalane co roku w rozporządzeniu wydawanym przez ministra właściwego ds. budownictwa.

"Nie będzie możliwe podniesienie ustalonego rozporządzeniem czynszu nawet o grosz" - mówił wiceminister. Jak wyjaśnił, chodzi o to, że "program ma przede wszystkim pomagać ludziom, których nie stać na wynajem mieszkania na rynku komercyjnym".

"Ten przepis ma zapobiegać zjawisku podnoszenia czynszów w mieszkaniach wybudowanych przez KZN. Obiecywaliśmy, że czynsze będą możliwie niskie i chcemy dotrzymać tej obietnicy" - podkreślił Żuchowski.

Poinformował też, milionowe kary przewidziane w ustawie o KZN mają "odstraszać" operatorów, którzy chcieliby w nieuczciwy sposób wzbogacić się na mieszkaniach wybudowanych w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości.

"To, czy operatorzy przestrzegają ustalonych wysokości czynszów będzie nadzorowane przez urzędników KZN" - mówił Żuchowski.

Jak tłumaczył, jeżeli "operator nie uiści kary, Krajowy Zasób Nieruchomości będzie miał prawo odebrać mu ten budynek wraz z gruntem".

Wiceminister dodał, że "ma nadzieję, że Krajowy Zasób Nieruchomości nie będzie zmuszony do wymierzenia tak wysokich kar finansowych".

Ustawa o KZN weszła w życie 11 września. Dzięki niej powstanie tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa i na nich będą budowane mieszkania w ramach programu Mieszkanie plus (M+). Powstaną mieszkania o atrakcyjnym czynszu (jego wysokość będzie określana rozporządzeniem), w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności.

Pod koniec września projekt rozporządzenia określającego czynsze skierowano do konsultacji publicznych. Projekt zawiera przybliżone wartości czynszu dla poszczególnych województw w przypadku mieszkań o powierzchni ok. 50 m kw. m.in., dla woj. podlaskiego wynosi 1350 zł (cena za 1 m kw. - 27 zł), woj. kujawsko-pomorskiego - 1150 zł (23 zł za 1 m kw.), woj. śląskiego 1650 zł (33 zł za 1 m kw.), woj. małopolskiego 1900 zł (38 zł za 1 m kw.), woj. mazowieckiego 2100 zł (42 zł za 1 m kw.), woj. dolnośląskiego 1650 zł (33 zł za 1 m kw.).

KZN będzie również realizował zadania związane z ochroną praw najemców.

Kryteria naboru najmu o czynszu normowanym w ramach M+ będzie ustalał Krajowy Zasób Nieruchomości. Na podstawie lokalizacji nieruchomości, jej walorów oraz potrzeb gminy zostanie stworzony profil nabywcy. Dzięki niemu KZN będzie tworzył kryteria naboru w programie.

KZN przewidział pierwszeństwo w zawarciu umów najmu dla osób poszkodowanych wskutek żywiołów oraz osób, które zostały wywłaszczone na cele publiczne.

Zakłada się, że pierwsze budynki mieszkalne w programie M+ na gruntach skarbu państwa włączonych do Krajowego Zasobu Nieruchomości powstaną w 2019 roku, ale nie wyklucza się możliwości wcześniejszej realizacji. Obok domów jednorodzinnych w ramach M+ powstawać mają także domki jednorodzinne.

W październiku br. ruszyły konsultacje publiczne dot. lokalizacji pierwszych mieszkań w M+. Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się w poniedziałek w Bydgoszczy, a kolejne zaplanowano na 9 października w Opolu, 18 października w Lublinie i 30 października w Szczecinie. (PAP)

autorzy: Katarzyna Fiuk oraz Mariusz Polit

edytorzy: Dorota Skrobisz, Anna Mackiewicz