Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości. Patronat nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Celem konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych. Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro.

Firmy zgłaszające się do konkursu wybierają jedną spośród trzech kategorii:

- SENIOR - dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 roku,

- PROGRES - dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2008, a 31 grudnia 2011roku,

- START - dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2008 roku.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu przyzna również nagrodę w kategorii specjalnej - MŁODY BIZNES, skierowanej do mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1986 roku.

Zgłoszenia do XI edycji konkursu można nadsyłać do 20 kwietnia 2015 r.

Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrany zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną w wysokości 40 000 zł oraz wyłączność na używanie tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2015.

Ponadto wyróżnienia zostaną przyznane w czterech kategoriach - START, PROGRES, SENIOR i MŁODY BIZNES. Każda z nagrodzonych firm otrzyma 10 000 zł.

W przypadku wysokiego poziomu zgłoszonych firm Kapituła zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystej gali w Sali Notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych 23 czerwca 2015 roku.

Zgłoszenia do konkursu można dokonać wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy zamieszczony wyżej. Przed rozpoczęciem prosimy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku i regulaminem konkursu.