Rozporządzenie określi katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych. Katalog odpadów dzieli odpady w zależności od źródła ich powstawania na 20 grup.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia z jednoczesnym uchyleniem obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) wynika z wejścia w życie nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Projektowane rozporządzenie stanowi kontynuację dotychczas obowiązującego rozporządzenia i w sposób analogiczny określa katalog odpadów ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych.

Rozporządzenie nie dokonuje znacznych zmian w katalogu odpadów w stosunku do obowiązującego rozporządzenia.

Wejście w życie nowego rozporządzenia zaplanowano na 1 stycznia 2015 r.