Zmiany w łowieckim postępowaniu dyscyplinarnym bez poparcia Senatu

10 stycznia zakończyło się pierwsze tegoroczne posiedzenie Senatu, w czasie którego senatorowie odrzucili ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. Był to projekt poselski, wcielający w życie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.

Ustawa ma na celu uregulowanie podstawowych elementów postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez organy Polskiego Związku Łowieckiego. Nowelizacja wprowadza do ustawy – Prawo łowieckie nowy rozdział dotyczący odpowiedzialności dyscyplinarnej. W rozdziale tym zostały zawarte przepisy regulujące zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienia łowieckie, kary dyscyplinarne, podstawowe reguły postępowania dyscyplinarnego, a także wprowadzona możliwość odwołania się do sądu powszechnego od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne.

Decyzja w sprawie dalszych losów ustawy należy teraz do Sejmu, który może bezwzględną większością głosów odrzucić uchwałę Senatu odrzucającą ustawę.

Łukasz Matłacz

Data publikacji: 14 stycznia 2014 r.