Z wnioskiem o interpretację wystąpił przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych - czynny podatnik VAT. Przedsiębiorca ponosi wydatki związane z budową wartsztatu na potrzeby prowadzonej działalności. 1 czerwca 2015 r. wnioskodawca zawiesił działalność gospodarczą, ale kontynuuje inwestycję. Faktury związane z budową warsztatu będą wystawiane na przedsiębiorcę jako podatnika podatku VAT, ponieważ nie zamierza on definitywnie zamykać działalności gospodarczej, ani rezygnować z możliwości rozliczania podatku VAT jako czynny podatnik VAT. Wnioskodawca zamierza prowadzić wyłącznie działalność opodatkowaną podatkiem VAT.
 
 
Zdaniem przedsiębiorcy, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w okresie zawieszenia działalności gospodarczej ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Taką czynnością jest budowa budynku, który ma służyć w przyszłości osiąganiu przychodów.
W związku z powyższym, jeżeli działalność w zakresie mechaniki pojazdowej lub dzierżawy budynku będzie opodatkowana podatkiem VAT, wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek VAT naliczony w fakturach dotyczących budowy warsztatu oraz do zwrotu różnicy podatku zgodnie z art. 87 ustawy o VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Podkreślił również, że przedsiębiorca będzie miał prawo w okresie zawieszenia działalności do złożenia deklaracji, w których wykaże podatek naliczony z faktur dokumentujących wydatki dotyczące budowy warsztatu.
 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 sierpnia 2015 roku, sygn. IPTPP1/4512-328/15-4/ŻR 

Przeczytaj również: Przedsiębiorca nie zawiesi działalności gdy zatrudnia pracownicę na macierzyńskim