W przedmiotowej sprawie fiskus zakwestionował podatnikowi odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup od dewelopera nowo wybudowanego budynku mieszkalnego. W ocenie organu, podatnik nie mógł skorzystać z ulgi odsetkowej, z uwagi na to, że nabycie gruntu wraz z rozpoczętą budową (stan surowy zamknięty z wykończeniem wnętrz, bez części zewnętrznej) nie jest inwestycją uprawniającą do skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej. Według fiskusa podatnik nie spełnił przesłanki, o której mowa w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Podatnik wniósł o zmianę decyzji podnosząc, że w treści art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT brak jest zastrzeżenia, iż aby skorzystać z ulgi, nowo wybudowany dom ma być w stanie surowym zamkniętym, wykończonym lub jakimkolwiek innym.

Rozbieżność poglądów między stronami sprowadza się więc do interpretacji zawartej w ustanowionej w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT przesłance, której spełnienie przesądza o prawie skorzystania z ulgi odsetkowej, tj., że odliczeniu podlegają wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na "zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego". Organy podatkowe interpretują ten warunek, w ten sposób, że przyjmują, iż "nowo wybudowany budynek mieszkalny", to jest budynek, którego budowa jest ukończona. Podatnik natomiast przyjmuje, że warunek ten obejmuje także zakup "budynku w stanie surowym zamkniętym".

Pełna treść artykułu dostępna w serwisie ABC Podatki>>>