To regulacja z marca 2019 r., która tworzy mechanizmy wymiany informacji i zgłaszania zastrzeżeń co do zagranicznych inwestycji między państwami członkowskimi i KE. Chodzi o system wymiany informacji, procedury szybkiego reagowania na plany inwestycji, co do których zgłasza się zastrzeżenia. Regulacja zawiera też listę unijnych interesów, które należy chronić.
W oparciu te nowe przepisy Komisja Europejska będzie mogła wydać opinię, jeżeli dana inwestycja może np. zaszkodzić przedsięwzięciu leżącemu w interesie całej Unii, jak np. system nawigacji satelitarnej Galileo.

Czytaj: TSUE: Węgry bezprawnie ograniczyły działalność uniwersytetu George'a Sorosa>>

- Unia Europejska pozostaje otwarta na zagraniczne inwestycje, ale to otwarcie nie jest bezwarunkowe - powiedział wiceszef KE Valdis Dombrovskis. - Jeżeli chcemy uzyskać strategiczną autonomię, musimy efektywnie współpracować wewnątrz UE. Teraz mamy do tego odpowiednie narzędzia - dodał.