Pytanie
Za jaki okres, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego za dostawę energii elektrycznej za okres 1czerwca-31 grudnia 2014 r. udokumetowaną fakturą zawierającą informacje o okresie rozliczeniowym, wystawioną dnia 31 maja 2014 r., z terminem platności określonym na dzień 1 lipca 2014 r., przy założeniu, że:
1) faktura zostanie w całości opłacona 1 sierpnia 2014 r.
2) faktura zostanie w całości opłacona 1 stycznia 2015 r.?
Podatnik rolicza się za okresy miesięczne.