Pytanie
Nauczycielka dyplomowana pracuje w zawodzie nauczyciela od 25 lutego 1985 r.: od dnia 25 lutego 1985 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r. nauczyciel w publicznej szkole podstawowej, od dnia 1 września 1990 r. do chwili obecnej - nauczyciel w publicznej szkole ponadgimnazjalnej. Nauczycielka dnia 2 października 2000 r. uzyskała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Z jakim dniem nauczycielka ta powinna być zatrudniona na podstawie mianowania? Z dniem 1 listopada 2000 r.?