Pytanie
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w sprzedaży usług turystycznych innych podmiotów. Osoba fizyczna kupując konkretną wycieczkę turystyczną wpłaca mi kwotę na rachunek bankowy bądź gotówkę, którą ja następnie przekazuję w całości na konto organizatora wycieczki. Moim zyskiem jest prowizja wypłacana przez organizatora wycieczki turystycznej.
Z jaką stawką VAT powinienem zarejestrować na kasie fiskalnej kwotę otrzymaną za usługę turystyczną od osoby fizycznej, jeśli następnie przekażę ją organizatorowi wycieczki (de facto nie jest to mój przychód)?
Czy powinna być to stawka 0%, NP., czy też powinna mieć jakieś inne oznaczenie?