Osoby, które zaczynają prowadzić własne biznesy, przez pierwsze 2 lata opłacają tzw. mały ZUS. Wysokość tych preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od wysokości minimalnej płacy. Jej podwyżka w 2018 roku oznacza więc wyższe składki dla przedsiębiorców. Więcej na ten temat >>

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla pozostałych osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2018 roku wynosi 4443 zł, podstawa wymiaru składek ZUS wyniesie więc 2665,80 zł. Więcej na ten temat >>

Ważne!
Od 1 stycznia 2018 roku zmieniły się numery kont, na które trzeba wpłacać składki. Więcej na ten temat >>