"Mały" ZUS przysługuje osobom, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, i:
– nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem, w którym rozpoczęły wykonywanie tej działalności, nie prowadziły pozarolniczej działalności,
– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Ważne!
Od 1 stycznia 2018 roku zmieniły się numery kont, na które trzeba wpłacać składki. Więcej na ten temat >>

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla nowych przedsiębiorców w 2018 roku jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 630 zł (30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku, które wynosi 2100 zł).

Mały ZUS 2018

Składki do ZUS dla osób rozpoczynających działalność za miesiące styczeń – grudzień 2018 roku nie mogą więc być niższe od kwoty:
122,98 zł (tj. 19,52%) - na ubezpieczenie emerytalne,
50,40 zł (tj. 8%) - na ubezpieczenia rentowe,
15,44 zł (tj. 2,45%) - na ubezpieczenie chorobowe,
- 11,34 zł (1,8%) - na ubezpieczenie wypadkowe.

Osoby opłacające mały ZUS nie płacą składek na Fundusz Pracy.

Nie znamy jeszcze wysokości składki zdrowotnej na 2018 rok – jej wartość poznamy dopiero w drugiej połowie stycznia. Wysokość składki zdrowotnej wyliczana jest bowiem odrębnie i zależy od innego wskaźnika.

Składki w powyższej wysokości będzie trzeba opłacać począwszy od lutego (za styczeń). Natomiast w styczniu przypada termin płatności składek za grudzień 2017 roku, a wówczas podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne była zadeklarowana kwota, nie niższa niż 600 zł.

W związku z tym za miesiące styczeń - grudzień 2017 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie mogła być niższa niż:
117,12 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne,
48 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe,
14,70 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe.

Przeczytaj również: Jak zapłacić grudniowe składki ZUS? Ważne zmiany >>

Ważne!
Mały ZUS na rok 2018 (bez składki zdrowotnej) wyniesie 200,16 zł (w 2017 roku: 190,62 zł). Nie znamy jeszcze nowej składki zdrowotnej, ale szacunki wskazują, że po jej uwzględnieniu, wszystkie składki przy małym ZUS wyniosą nieco ponad 500 zł miesięcznie.

Aktualizacja ws. składki zdrowotnej. Znamy już jej wysokość:

 [-DOKUMENT_HTML-]