Dyrektywa o efektywności energetycznej, której projekt przedstawiła Komisja Europejska w czerwcu 2011 roku, ma pomóc w podniesieniu efektywności energetycznej w UE o 20 proc. do 2020 roku.

Według dokumentu samo unowocześnienie starszych budynków przyniesie wymierne korzyści unijnej gospodarce – mogą pojawić się nowe miejsca pracy, spadną rachunki za energię oraz poprawi się stan środowiska naturalnego. Ożywi się znacząco sektor budownictwa w stagnującej europejskiej gospodarce. Środki na modernizację pochodzić mają z budżetu unijnego.

Badania nad korzyściami dla Polski wynikającymi z poprawy wydajności energetycznej przeprowadził międzynarodowy zespół ekspertów z Central European University oraz Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE). Wyniki zostały opublikowane w listopadzie zeszłego roku w raporcie „Wpływ kompleksowej termomodernizacji na rynek pracy w Polsce". Zgodnie z nimi, dzięki programowi termomodernizacji w Polsce, zużycie energii w budynkach może spaść nawet o 80 proc., import paliw gazowych zmniejszy się o 70 proc., a emisja gazów cieplarnianych o 77 proc. Termomodernizacja przyczyni się także do powstania nawet 350 tys. nowych miejsc pracy.

Źródło: www.chronmyklimat.pl, stan z dnia 3 lutego 2012 r.