Nowelizacja dotyczy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Senat wprowadził też do tej noweli szereg poprawek.

Wsparcie dla transportu, dystrybutorów ciepła, kultury

Ustawa wprowadza możliwość przekazywania środków finansowych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 operatorom publicznego transportu zbiorowego, którzy wykonują przewozy inne niż wojewódzkie, międzywojewódzkie oraz międzynarodowe przewozy w transporcie kolejowym. Ma to także dotyczyć podmiotów działających w branży lotniczej, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

Z kolei pomoc dla branży kulturalnej ma dotyczyć m.in. produkcji filmowej, promocji czy stypendiów. Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu będzie ma przekazać Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej 120 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID­-19.

Czytaj także: Będzie wsparcie dla zakładów aktywności zawodowej. Senat przyjął przepisy, które je zapewniają>>

 


Także wytwórcy ciepła oraz przedsiębiorstwa przesyłające i dystrybuujące ciepło w sytuacjach szczególnych będą mogły skorzystać z kryzysowego zarządzania przedsiębiorstwem i nakładać dodatkowe rygory na pracowników, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i dostawę ciepła do odbiorców.

Nowela przedłuża okresu obowiązywania wydanych świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji oraz możliwość zdalnego przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego te kwalifikacje do 180 dni po ustaniu stanu epidemii.

Senat trochę koryguje zasady wsparcia

Wprowadzone przez Senat poprawki dotyczą m.in. pomocy finansowej za okres stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii dla operatorów publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej, zasad udzielania pomocy publicznej dla przewoźników wykonujących przewozy autobusowe.

W jednej z poprawek Senat określa zasady składania wniosków o zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych przez muzea i inne placówki kultury. Inna skreśla przepisy dotyczące wyjątków od zasady, ze w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii z powodu COVID-19 nie dokonuje się eksmisji.