Więcej nowoczesnych dróg

Rada Ministrów, na wniosek ministra infrastruktury i rozwoju, przyjęła 5 sierpnia 2014 r. zmiany do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Dzięki nim do Programu wprowadzone zostały nowe zadania: budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa oraz obwodnice Wałcza w ciągu S10 i Szczecinka w ciągu S11. Inwestycje te mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego województwa zachodniopomorskiego, poprawią także dostępność transportową portów morskich.

Kolejną zmianą w Programie jest podwyższenie klasy technicznej części obwodnicy Olsztyna na odcinku Olsztyn Południe – Olsztyn Wschód. Odcinek ten będzie realizowany jako droga ekspresowa.

Dzięki dodaniu do Programu nowych inwestycji wartość zadań zaplanowanych do realizacji w ramach załączników 5 i 6 wyniesie 72,3 mld zł.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 będzie kontynuowana realizacja inwestycji drogowych na drogach szybkiego ruchu, dzięki czemu powstanie spójna sieć nowoczesnych i bezpiecznych dróg. Realizowane inwestycje obejmują również obwodnice wyprowadzające ruch poza centra dużych miast. Jest to szczególnie ważne w przypadku tzw. ruchu ciężkiego i tranzytowego.

Wszystkie zadania drogowe, których realizacja nastąpi w nowym okresie programowania UE, znajdą się w nowym, kompleksowym programie drogowym, nad którego przygotowaniem pracuje obecnie MIiR.

Źródło: www.mir.gov.pl, stan z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 6 sierpnia 2014 r.