Pytanie
W polskiej spółce z o.o. (spółka A) udziałowcami są: zagraniczna spółka z o.o. posiadająca 80% udziałów, zagraniczna osoba fizyczna posiadająca 10% udziałów i polska osoba fizyczna posiadająca 10% udziałów. Jednocześnie polska spółka z o.o. (spółka A) jest jedynym udziałowcem w innej polskiej spółce z o.o. (spółka B). Udziałowcy spółki A podjęli decyzję o połączeniu spółki A ze spółką B w drodze łączenia się przez przejęcie całego majątku spółki B przez spółkę A.
Czy w opisanej sytuacji możliwe jest zastosowanie do połączenia metody łączenia udziałów?
Według której z metod, metody nabycia czy metody łączenia udziałów, łatwiejsze jest, z księgowego punktu widzenia, rozliczenie połączenia obu spółek?
Zastosowanie której z metod jest korzystniejsze z punktu widzenia bilansu sporządzonego po połączeniu obu spółek?