Pytanie
Klient prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu oraz usług fryzjersko-kosmetycznych. Opodatkowany jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Od niedawna sprzedaje kupony na usługi kosmetyczne przez internet za pośrednictwem firmy X. Pośrednik firma X sprzedaje np. 44 kupony po 45 zł za co wystawia klientowi fakturę za pośrednictwo na kwotę 2435,40 zł brutto. Faktyczna wartość sprzedanych kuponów wynosi 3960 zł. Na konto bankowe klienta wpływa od pośrednika kwota 1524,60 zł (3960 - 2435,40 = 1524,60).
Która kwota powinna być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym faktyczna wartość sprzedanych kuponów, czy kwota, która wpływa od pośrednika na konto klienta? Według jakiej stawki ryczałtu powinien być opodatkowany przychód?