Zgodnie z przepisami wspólnotowymi zgodę Komisji Europejskiej muszą otrzymać wszystkie projekty, których wartość całkowita przekracza 50 mln euro (tj. ok. 200 mln zł). Projekt, który właśnie uzyskał potwierdzenie z Brukseli, będzie kosztował w sumie 285 mln zł.

Ponad pół miliona osób, zamieszkujących 37 gmin środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego, zostanie objętych systemem zagospodarowania odpadów komunalnych. Dzięki inwestycji, osiem składowisk odpadów poddanych zostanie rekultywacji, a na terenie Olsztyna powstanie nowoczesny zakład, zdolny do mechaniczno-biologicznego przetworzenia 95 tys. ton odpadów rocznie. Z przywiezionych do zakładu zmieszanych odpadów wysortowane zostaną surowce wtórne.

Pozostałość, po odpowiednim wysuszeniu, zostanie zamieniona w wydajne paliwo, które będzie spalane w planowanej nowej elektrociepłowni w Olsztynie. Na składowisko trafi jedynie niecałe 25 proc. z przywiezionych do zakładu odpadów.

Na tym jednak nie koniec – projekt przewiduje także prowadzenie edukacji ekologicznej oraz utworzenie Punktów Gromadzenia Odpadów, do których mieszkańcy lub przedsiębiorcy będą mogli przekazywać tzw. odpady problemowe.

Źródło: www.pois.gov.pl