Nabór wniosków na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013 ruszył 20 sierpnia i potrwa do 13 września. Wsparcie mogą uzyskać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia lub jednostki organizacyjne, administracja rządowa, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, jednostki naukowe, przedsiębiorcy oraz Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne. Projekty, które mają szansę na dofinansowanie muszą zakładać inwestycje w infrastrukturę, wytwarzanie, magazynowanie i przesył energii odnawialnej. Może to być: budowa lub remont jednostek wytwarzania energii, zakup urządzeń i linii technologicznych do przetwarzania biomasy, inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl.

Źródło: www.wfosigw.olsztyn.pl