Pytanie
W związku z tym, iż od 1 stycznia 2014 r. mają się zmienić przepisy dotyczące powstawania obowiązku podatkowego, według jakich zasad będzie należało rozliczyć VAT od usług logistycznych świadczonych w grudniu 2013 r., a fakturowanych w styczniu 2014 r.?
Czy takie same zasady rozliczania VAT należnego będą dotyczyły usług wypożyczania sprzętu/narzędzi (sprzęt wypożyczony w grudniu 2013 r., natomiast faktura wystawiona w styczniu 2014 r.), a także usług, które obciążają nabywcę opłatami za media (energia, telefon, internet)?