Pytanie
W celu zabezpieczenia przyszłego odbioru towaru pobieramy od nowych klientów 100% zaliczkę. Wystawiamy na tę okoliczność fakturę zaliczkową. Po zapłacie zaliczki zamawiamy towar u naszego dostawcy i wysyłamy go klientowi. Niekiedy jest to okres ok. 2 tygodni. W myśl przepisów o VAT, jeżeli wystawiłem fakturę zaliczkową na 100% należności to nie wystawiam faktury końcowej.
W którym momencie w takim razie u nas powstaje przychód ze sprzedaży?
My wystawiamy fakturę zerową, ponieważ tym dokumentem dokumentujemy moment faktycznej sprzedaży. Np. W styczniu otrzymaliśmy 100% zaliczki, wystawiliśmy fakturę zaliczkową. Dostawa nastąpiła w lutym. Wystawiliśmy fakturę końcową zerową i w lutym wykazaliśmy dochód do opodatkowania.
Jeżeli nie powinno się wystawiać faktury końcowej zerowej to jakim dokumentem dokumentować przychód?
Czy postępujemy prawidłowo?