Pytanie
W październiku 2011 r. podatnik otrzymał duplikat faktury, która pierwotnie była wystawiona w grudniu 2007 r.
Czy może ją zaewidencjonować do kosztów podatkowych roku 2011 czy powinien zrobić korektę roku 2007?
Nadmieniam, że faktura była zapłacona już w 2007 r. W styczniu 2012 r. podatnik otrzymał duplikat faktury, która pierwotnie była wystawiona w listopadzie 2011.
Czy może w kosztach podatkowych uwzględnić ją już w 2011 r. czy powinien ją zaewidencjonować w koszty dopiero w styczniu 2012?
W tej sytuacji zapłata nastąpiła w 2012 r. Podatnik prowadzi PKPiR nie stosując zasady memoriałowej.