Pytanie
Prowadzę PKPiR i chciałabym się dowiedzieć, czy można nadal stosować kasową metodę zaliczania tych kosztów, tzn. jeśli wynagrodzenie za styczeń 2012 r. wypłacone jest w lutym 2012 r., to czy mogę je zaliczyć do kosztów lutego, czy jestem zobligowana odgórnie do ujęcia w kosztach stycznia?
Tak samo ze składkami ZUS: czy mogę nadal ujmować je w koszty w momencie wpłacenia, czy także muszę je ujmować w koszty w momencie naliczenia?
Co ze składkami naliczonymi za właściciela firmy?
Czy również ujmować je w koszty w momencie naliczenia, czy w momencie wpłacenia?