Jak wyjaśniła PAP kierownik wydziału rozwoju i środków pomocowych kozielskiego magistratu Beata Pierzchlewicz, Kędzierzyn-Koźle to miasto wysoko rozwiniętego przemysłu chemicznego, położone nad Odrą i na ok. 40 proc. powierzchni porośnięte lasami.

„Skażenia chemiczne, powodzie i pożary to, zatem najbardziej prawdopodobne katastrofy, które mogą dotknąć mieszkańców” – powiedziała Pierzchlewicz. „Dlatego właśnie na monitorowanie tych zagrożeń nastawiony jest uruchomiony oficjalnie w środę system” - dodała.

Ma on służyć służbom zarządzania kryzysowego, policji, straży miejskiej i pożarnej oraz samym mieszkańcom, którzy m.in. właśnie poprzez portal www.e-kedzierzynkozle.pl mają być powiadamiani o zagrożeniach.

„Służbom związanym z zarządzaniem kryzysowym system, w rozbudowanej i zamkniętej dla osób z zewnątrz formule, ma pomóc precyzyjnie ocenić konkretne zagrożenie i zaplanować akcję ratunkową” – sprecyzowała Beata Pierzchlewicz.

Dodała, że system dzięki temu, iż łączy kilka innych, kumuluje i przetwarza dane m.in. z wodowskazów, stacji meteorologicznych, bazy budynków czy dane dotyczące wieku i zamieszkania mieszkańców miasta.

Dla przykładu kierownik wydziału kędzierzyńskiego urzędu miasta podała, że w przypadku zdarzenia takiego jak rozszczelnienie cysterny ze środkiem chemicznym, dzięki uruchomionemu w środę systemowi - analizując dane dotyczące np. siły wiatru, wilgotności, rozmieszczenia budynków i wieku mieszkańców – służby będą w stanie precyzyjnie określić liczbę i miejsce zamieszkania zagrożonych katastrofą osób oraz odpowiednio przygotować ich ewakuację.

System został wykonany w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania”.

Rzecznik prasowy kozielskiego magistratu Jarosław Jurkowski dodał, że na stronie www.e-kedzierzynkozle.pl są dostępne w sumie cztery portale: prócz zarządzania kryzysowego również społecznościowy, inwestycyjno-biznesowy oraz edukacyjny.

„Poprzez te portale mieszkańcy mogą zgłaszać na przykład uszkodzenia nawierzchni dróg, problemy z niedziałającym oświetleniem czy niewidocznymi znakami drogowymi. Przyjeżdżający znajdą też w nim mapę, która pomoże dotrzeć w każdy punkt miasta, a kierowcy dowiedzą się o utrudnieniach w ruchu drogowym i znajdą sugestię objazdu” – zapewnił Jurkowski.

Portal inwestycyjno-biznesowy pozwoli z kolei np. na wyszukanie działki, określenie jej przeznaczenia i powierzchni. W ramach tego portalu będzie też baza i wyszukiwarka firm czy bank pracy.

Beata Pierzchlewicz podała, że koszt współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa opolskiego na lata 2007-2013 projektu, w ramach którego powstał portal, to 3,5 mln zł brutto. Inwestycja była dofinansowana z pieniędzy unijnych w 85 proc. 

kat/ sto/