Pytanie
Pracownik chce przejść na świadczenie przedemerytalne i prosi zakład pracy o zwolnienie go z tytułu likwidacji stanowiska pracy. Zakład zatrudnia 70 osób. Pracownik pracował u pracodawcy od 1 października 2002 r. do 31 grudnia 2010 r., następnie od 1 marca 2011 r. do chwili obecnej.
Jaka odprawa należy mu się z tytułu zwolnienia z przyczyn likwidacji stanowiska pracy?
Czy pod uwagę bierze się cały okres zatrudnienia u danego pracodawcy czy też ostatni?
Czy w sytuacji, w której pracownik napisze oświadczenie, że to on prosi zakład o zwolnienie, to takie oświadczenie będzie miało w sądzie jakąś wartość i będzie chronić zakład przed ewentualnymi konsekwencjami?