Pytanie
Podatek ryczałtowy od podwyższenia kapitału o 55.000 zł mamy zapłacić 14 dni od wpisu do rejestru. Podwyższenie nastąpiło z kapitału zapasowego. W tym dwaj udziałowcy odsprzedali udziały 25 i 5 dwóm pozostałym wspólnikom. Lista w 2010 udziałów:
45 udziałów po 500 zł
25 udziałów po 500 zł
30 udziałów po 500 zł
10 udziałów po 500 zł
To razem 55.000 zł
Lista w 2011 udziałów po podjęciu uchwały o podwyższeniu z kapitału zapasowego o 55.000 zł i zwiększeniu wartości do 1000 zł:
20 udziałów po 1000 zł
20 udziałów po 1000 zł
40 udziałów po 1000 zł
30 udziałów po 1000 zł
Spółka chce zapłacić z pieniędzy spółki podatek ryczałtowy od podwyższenia kapitału zakładowego 110 udziałów ogólna ilość nie uległa zmianie, tylko u poszczególnych wspólników, czy wspólnicy powinni podjąć uchwałę o zapłacie podatku z kapitału zakładowego?
Jakie księgowania?
W jakiej wysokości należy zapłacić podatek ryczałtowy czy 10.450 zł czy wzrostu wartości różnicy 19%, tj. 10.925 zł?
wartość udziałów zmalała o 2500 zł
wartość udziałów wzrosła o 7500 zł
wartość udziałów wzrosła o 25000 zł
wartość udziałów wzrosła o 25000 zł.