Pytanie
Podatnik (osoba fizyczna) sprzedał nieruchomości w okresie do 5 lat od daty zakupu (jedna otrzymana w darowiźnie druga zakupiona od innej osoby). W zeznaniu PIT-39 wykazał przychód w kwocie 278.000 zł, koszty w wysokości 56.814,80 zł i dochód w kwocie 221.185,20 zł oraz kwotę dochodu zwolnionego z opodatkowania w kwocie 218.002,68 zł (zapłaciła 606 złotych podatku).
Na jaką wartość musi posiadać kwotę wydatków na cele mieszkaniowe w okresie dwóch lat od daty sprzedaży by nie musiała zapłacić podatku?