Pytanie
Instytucja kultury zawarła umowę z firmą z Niemiec na wykonanie koncertu w dniu 29 grudnia 2012 r. Zgodnie z umową instytucja kultury miała zapłacić za wykonanie koncertu kwotę 1500 euro brutto pomniejszoną o zryczałtowany podatek 20% ponieważ niemiecki kontrahent nie przedstawił certyfikatu rezydencji.
Niemiecka firma wystawiła fakturę z dnia 29 grudnia 2012 r., którą instytucja kultury opłaciła przelewem dnia 3 stycznia 2013 r.
W którym miesiącu wystąpił obowiązek podatkowy dla CIT?
W którym miesiącu instytucja powinna przekazać zryczałtowany podatek?
Jaki kurs należy zastosować do wyceny podatku?
W którym roku należy złożyć deklarację CIT-10 za wykonanie koncertu?