Pytanie
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług internetowych. Dla klientów zakupuje również części komputerowe, które wraz z usługą sprzedaje. W 2011 r. zakupił części i zaksięgował w kol. 10 PKPiR. Jednak nie sprzedał ich klientom, więc sporządził remanent na koniec 2011 r. W 2012 r. wykorzystał części do swojej pracy (na własne potrzeby nie na sprzedaż).
W jaki sposób prawidłowo rozliczyć te zmiany w PKPiR?
Czy podatnik powinien wyksięgować w 2012 r. ten sprzęt z kol. 10 i zaksięgować na potrzeby własne do kol. 13?