Pytanie
Przekształcono spółkę z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną. Komplementariuszem został udziałowiec spółki z o.o., akcjonariuszem drugi z udziałowców sp. z o.o. Udziałowiec, który jest komplementariuszem w SKA posiadał 1 udział o wartości 500 zł w spółce z o.o., a udziałowiec, który został akcjonariuszem posiadał 2119 udziały o wartości 1.059.500 zł. Kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosił 1.060.000 zł, natomiast kapitał zakładowy SKA wynosi 50.000 zł, który został pokryty poprzez przekształcenie spółki z o.o. Komplementariusz wniósł wkład w wysokości 100 zł z przeznaczeniem na kapitał zapasowy. Wkład ten został pokryty przysługującym komplementariuszowi udziałem w majątku spółki z o.o.
W jaki sposób zaksięgować bilans otwarcia spółki SKA?