Pytanie
Będziemy dokonywali dostaw towarów przez okres od ostatniego tygodnia października 2013 r. do maja 2014 r.
W jaki sposób powinniśmy wystawiać faktury?
Naszym zdaniem na ostatni dzień każdego miesiąca powinna być wystawiona faktura i wykazany obowiązek podatkowy. Natomiast kontrahent (odbiorca) chciałby dostawy z października 2013 r. zsumować z dostawami z listopada i dopiero 30 listopada otrzymać fakturę. Chodzi mu głównie o przesunięcie terminu płatności.
Co mamy zrobić w tej sytuacji?
Czy VAT należny z tytułu dostaw z października można wykazać w deklaracji przed wystawieniem faktury?