Pytanie
Pracownica przez cały miesiąc pobierała zasiłek chorobowy z ZUS. W tym samy czasie, za zgodą pracodawcy, używała samochód służbowy do celów prywatnych. Przychód z tego tytułu został wyceniony na kwotę 3000 zł. Jest to przychód opodatkowany.
W jaki sposób pracodawca powinien opodatkować i pobrać podatek dochodowy skoro pracownica nie uzyskała żadnego wynagrodzenia za ten okres?
Czy należy wystawić jakiś specjalny dokument na koniec roku?