Pytanie
Czy rozliczając dochody z Belgii przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia, jeśli podatnik posiada odcinki list płac, na których wskazane są kwoty netto i brutto wynagrodzeń, na złote polskie należy przeliczyć kwoty brutto czy netto (chodzi o kwotę, która ma zostać wykazana jako dochód w PIT/ZG)?
Czy w rozliczeniu za dany rok (PIT-36 i PIT/ZG) należy wykazać dochody należne za ten rok czy faktycznie otrzymane (przelane na rachunek bankowy podatnika) w tym roku?
Czy kurs stosowany do przeliczenia kwot wynagrodzeń wyrażonych w walutach obcych na złote polskie, to zawsze będzie kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków na rachunek bankowy, czy jeśli wpłaty będą dokonywane na rachunek złotówkowy i przewalutowane przez bank, należy wykorzystać kurs faktycznie zastosowany?
Czy należy wykazać w zeznaniu m.in. zasiłek rodzinny?