Pytanie
Pracownik otrzymuje płacę zasadniczą w wysokości 2.000 zł miesięcznie i ma przyznaną premię w wysokości 20% od płacy zasadniczej za przepracowane godziny. Czas nominalny w lutym wynosi 20 dni. Płaca zasadnicza wchodzi do wyliczenia wynagrodzenia urlopowego.
W jaki sposób obliczyć płacę zasadniczą za przepracowany okres w następujących przypadkach:
1) W miesiącu lutym 2014 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim 3 dni (od 14 do 16 lutego) oraz 1 dzień na urlopie wypoczynkowym,
2) W miesiącu lutym przebywał tylko na zwolnieniu lekarskim 3 dni (od 14 do 16 lutego),
3) W miesiącu lutym przebywał tylko 1 dzień na urlopie wypoczynkowym.