Pytanie
Prowadzimy spółkę komandytowo-akcyjną. Komplementariuszem spółki jest spółka z o.o. Spółka zakupiła aktem notarialnym lokal mieszkalny i zaksięgowała wartość zakupu na koncie 083 (środki trwałe w budowie) do tej pory nie poniosła żadnych nakładów tylko co miesiąc płaci do wspólnoty opłaty na fundusz remontowy, zaliczki na utrzymanie części wspólnych oraz zaliczki na wodę i wywóz śmieci (księgujemy tę opłatę na konto 761 koszty operacyjne bo ten koszt jest związany z posiadaniem tego lokalu) oraz do zakładu energetycznego rachunki za opłatę abonamentową oraz składniki energii zmienne i stałej (bez zużycia energii elektrycznej, księgowane również na 761 konto). Lokal mieszkalny nie jest wykorzystywany w działalności gospodarczej. Zarząd chce sprzedać ten lokal.
Czy ww. opłaty do wspólnoty i rachunki do zakładu energetycznego stanowić będą koszt uzyskania przychodu?
Czy powinny zwiększyć wartość środka trwałego czyli lokalu mieszkalnego?